تورنمنت پوکر امپرور

قوانین :

  • همه ی تورنومنت ها ی Emperor در ساعت های  مشخص شده در توضیحاتشان شروع میشوند.
  • ترتیب نشستن روی میزهای تورنومنت ها به صورت کاملا تصادفی است. و روی یک میز تورنومنت بازیکن نمیتواند Seat خود را انتخاب کند. تغییر Seatدر تورنومنت امکان پذیر نیست.
  • در ابتدای تورنومنت Dealer Button برای اولین دست بازی به بازیکنی داده میشود که بالاترین کارت را کشیده باشد.
  • تورنومنت فقط وقتی پایان میابد که یک بازیکن همه ی چیپ ها را برده باشد و آن بازیکن به عنوان برنده اعلام میشود  .
  • عمدا باختن چیپ از طرف یک بازیکن به بازیکن دیگر تحمل نمیشود و تیم نظارت بر تبانی در صورت مشاهده با بازیکنان خاطی شدیدترین  برخورد را خواهد کرد  .
  • در حالیکه از تعداد بازیکنان در تورنومنت کاسته میشود ،میزهای نیمه خالی با هم ادقام شده و به صورت میزهای پر بازچینی میشوند .
  • Emperor همه ی تلاش خود را برای حفظ جو دوستانه و لذت بخش برای همه ی بازیکنان و بازدید کنندگان میکند .
  • همه ی جوایز بر طبق نوع تورنومنت و جدول پرداخت آن تورنومنت پرداخت خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه لطفا به مطالب زیر  مراجعه فرمائید .
  • Emperor تمامی حقوق در مورد تصمیم گیری نهایی را برای خود حفظ میکند .