تورنمنت رایگان پوکر در سایت امپرور با 1 میلیون تومان گارانتی هر روز ساعت 19 بر گذار می شود .

هر روز فرصت دارید در تورنمنت جذاب هولدم  امپرور  شرکت کنید و برنده جایزه نهایی شوید .

 

 • مدت زمان ثبت نام: 60 دقیقه

 • ثبت نام دیرهنگام: 5 دقیقه

 • تراشه های شروع: 1000

 • شروع در زمان: بله

 • حداقل بازیکنان: 50

 • با پر شدن شروع کنید: خیر

 • اکنون رأی دهید: خیر

 • با کد شروع کنید: نه

 • دقیقه بدون نمایش: 2

 • جایزه جایزه: 500000 (حداقل تضمین شده)

 • چرخش ساعت: 25 ثانیه

 • بانک زمان: 25 ثانیه (تنظیم مجدد 25 دست)

 • قطع اتصال: بله

 • مدت زمان سطح: 5 دقیقه

 • شکستن: نه

 • ثبت نام هنگام ورود به سیستم: بله

 

 

قوانین :

 • ثبت نام کنید: بله

 • لغو ثبت نام: بله

 • مشاهده کنید: بله

 • چت پلیر: بله

 • چت ناظر: بله

 • جداول: 35

 • صندلی در هر میز: 6

 • خرید در: 0 + 100 + R

 • فضل: 0

 • هزینه خرید مجدد: 5000 + 0

 • حداکثر خریدها: 6

 • خرید مجدد سطح: 6

 • آستانه خرید مجدد: 5000

 • تراشه های الحاقی: 1000