بزرگترین تورنمنت پوکر روزانه هولدم ایران با 15 میلیون تومان گارانتی هر روز ساعت 21 برگذار می شود .

نام مسابقات: 15 میلیون هولدم در 21 شب هر شب

نوع: خرید مجدد

1نوع : تگزاس هولدم

 

لابی برای بازیکنهایی که علاقه به شرکت در تورنومنت ها دارند.

برای بالا بردن کیفیت برگزاری تورنومنت ها در این سرور به صورت اختصاصی تنها تورنومنت های سایت برگزار میشود.

تورمومنت های سایت با استفاده از لینک زیر برگزار می شود. این سرور همان سرور High قبلی می باشد.

 • ثبت نام دیرهنگام: 3 دقیقه

 • تراشه های شروع: 2500

 • شروع در زمان: بله

 • حداقل بازیکنان: 100

 • با پر شدن شروع کنید: خیر

 • اکنون رأی دهید: خیر

 • با کد شروع کنید: نه

 • دقیقه بدون نمایش: 0

 • جایزه جایزه: 15000000 (حداقل تضمین شده)

 • چرخش ساعت: 14 ثانیه

 • بانک زمان: 14 ثانیه (تنظیم مجدد 24 دست)

 • قطع اتصال: بله

 • مدت زمان سطح: 7 دقیقه

 • استراحت: هر 60 سطح 3 دقیقه

 • ثبت نام هنگام ورود به سیستم: بله

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

مجوز ها :

 • ثبت نام کنید: بله
 • لغو ثبت نام: بله
 • مشاهده کنید: بله
 • چت پلیر: بله
 • چت ناظر: بله
 • جداول: 100
 • صندلی در هر میز: 9

 • خرید در: 50000 + 0 + R

 • فضل: 0

 • هزینه خرید مجدد: 25000 + 0

 • حداکثر خریدها: 6

 • خرید مجدد سطح: 10

 • آستانه خرید مجدد: 5000

 • تراشه های الحاقی: 10000

 • مدت زمان ثبت نام: 120 دقیقه