جایزه بزرگ تاپ ریک هر ماه در سایت امپرور پوکر Emperor Poker :

سایت امپرور پوکر به بزرگترین سایت پوکر در ایران معروف است که همیشه جایزه های باور نکردنی و بزرگی را دارد.ما در پست های قبلی به بسیاری از این جایزه های توضیح داده ایم.امروز قصد داریم درباره جایزه بزرگ تاپ ریک ماهیانه که مخصوص یک نفر نیست و به 40 بازیکن برتر در جدول تاپ ریک ماهیانه داده میشود.این جایزه بزرگ به مبلغ 200 میلیون تومان است که به صورت ماهیانه به 40 نفر اهدا میشود.از دلایل شلوغی سایت امپرور میتوان جایزه های بزرگی که به افراد زیاد میدهد نام برد این به آن دلیل است که افراد تلاش میکنند که به این جایزه های برسند چون هرچه تعداد نفرات جایزه ها بیشتر باشد شانس برندگان بیشتر میشوند.شما فقط در سایت امپرور پوکر میتوانید این جایزه های بزرگ را برای تعداد بالا ببینید چرا که در سایت های دیگر این جایزه ها برای یک نفر الی 3 نفر است.در صورتی که جایزه های سایت Emperor Poker هم از نظر از مبلغی زیاد است هم از نظر تعداد جایزه و نیز تعداد نفراتی که برنده میشوند.