تاکنون در پست های قبلی در مورد جوایزی سنگین امپرور پوکر صحبت کرده ایم.امروز قصد داریم در مورد یکی دیگر از جوایز سنگین و بزرگ سایت Emperor Poker توضیح دهیم.جایزه ای که بین تمامی بازیکنان این سایت اشتیاق می آورد و میجنگنند تا آن را به دست بیاورند.جایزه تاپ هند ماهانه امپرور پوکر به ارزش 5,797٬500٬000 تومان است.

این جایزه بزرگ باعث شده است که بازیکنان این سایت همیشه فعال باشند و میز های مختلف سنگین وسبکی زیادی داشته باشد برای کسب در آمد پوکر باز ها علاوه بر کسب در آمد سر میزها خودشان برای به دست آوردن جایزه تاپ هند Emperor Poker ماهانه آماده میکنند