جوایز باورنکردنی سایت امپرور پوکر Emperor Poker

در پست های قبل در مورد خیلی از جوایز امپرور پوکر صحبت کنیم.امروز قصد داریم جوایز هفتگی امپرور پوکر را برای شما بیان کنیم.Emperor Poker جوایز تاپ هند و تاپ ریک بسیار بزرگی داشته است که میتوانید با مراجعه به پست های قبلی به تمامی ریز نکات این جوایز اشاره کرده ایم.این جوایز از آنچه که فکر میکنید نیز بزرگ تر است.جایزهای هم مانند این ها نیز در آخر هر هفته ارائه میدهد.جایزه های تاپ هند از بیشترین مبلغ در امپرور بهره میبرد به طوری که در هفته مجموع این تاپ هند ها به مبلغ باور نکردنی 245.000.000 تومان است.پس تلاش کنید هرروز خودتان را جایزه تاپ هند روزانه به دست آورید.با همراه باشید تا به شما در مورد تمام ریز نکات سایت امپرور پوکر ارائه دهیم.