مسابقات جهانی پوکر که به شدت هیجان انگیز حتما ببییند که در پوکر هیچ چیز غیر ممکن نیست در این ویدیو خیلی جذاب ببینید که کسب در آمد همیشه در پوکر وجود دارد تا آخرین لحظه میشود از این بازی هیجان انگیز کسب در آمد کرد و نمیشود تا آخرین لحظه برنده را حدس زد.