اگر حرفه ای نیستید و نیاز به تمرین بیشتر در بازی پوکر دارید باید آموزش خود را به صورت اصولی پیش بگیرید.

برای این کار سایت و کانال امپرور پوکر بو صورت اختصاصی و رایگان آموزش بازی پوکر را برایتان آماده نموده است.

آموزش بازی پوکر باعث حرفه ای تر شدن شما می شود از این رو داشتن یک منبع مفید ، شما را در این بازی ارتقاء خواهد داد.

شما می توانید در سایت امپرور پوکر عضو شوید و از ویدیو هایی که هر روزه برای آموزش قرار می دهد بهره ببرید.

میز های سبک را انتخاب کنید و کم کم خودتان را ارتقاء دهید.