بازی پوکر آنلاین هولدم چگونه است ؟

اموزش بازی پوکر سبک Omaha Holdem
اگر با بازی تگزاس هولدم آشنایی داشته باشید، یادگیری اصول بازی اوماها هولدم ساده است. قوانین شرط بندی و ارزش گذاری دست ها دقیقا یکسان می باشد. اما تفاوت عمده در تعداد کارت ها است.
در بازی تگزاس هر بازیکن دو کارت می گیرد، اما در اوماها تعداد کارت هایی که Dealer به هر بازیکن می دهد چهار عدد است. این بدین معنی است که شما اختیار بیشتری برای ایجاد یک دست خوب پنج کارتی با ترکیب دست خود و کارت های روی میز خواهید داشت. لازم به ذکر است که شما تنها می توانید از دو عدد از چهار کارت خود برای ایجاد دست پنج کارتی نهایی استفاده کنید. یعنی دو کارت از چهار کارت به اضافه سه کارت از پنج کارتی که روی میز قرار می گیرد. در بازی تگزاس شما می توانستید به انتخاب خود از یک یا دو کارت خود برای ایجاد دست پنج کارتی استفاده کنید که این قضیه در بازی اوماها ممکن نیست و فقط باید از دو کارت از چهار کارت خود استفاده نمایید.
مشخص است که اگر دست چهارتایی ابتدایی شما که Dealer پخش کرده است، چهار Ace باشد، دست خوبی نصیبتان نشده است، چون تنها از دو عدد از این کارت ها می توانید استفاده کنید. در عوض یک دست خوب باید متنوع باشد، برای مثال دو عدد Ace، یک jack و یک 10 این دست احتمال خوبی برای ایجاد Straight یا Flush دارد. در حقیقت دست مورد مثال در رده بهترین دست های ممکن آغازین در اوماها، جایگاه سوم را داراست.
به یاد داشته باشید که تنها دو تفاوت میاد اوماها و تگزاس وجود دارد:
– در شروع بازی Dealer به هر بازیکن به جای دو کارت، چهار کارت می دهد.
– قوانین و احتمالات بیشتری برای ایجات دست پنج کارتی موفق وجود دارد.