اعتبار سایت پوکر آنلاین امپرور پوکر بسیار بالا بوده زیرا سابقه زیادی در این عرصه داشته و هیچگونه شکایتی از آن نشده است.

سایت امپرور پوکر Emperor poker دارای سابقه زیادی در عرصه فعالیت بازی های کازینویی می باشد.

این سایت فعالیت خود را نیز در ایران به صورت رسمی آغاز نمود و توانست مخاطبان زیادی به خود اختصاص دهد.

سابقه بالای سایت نشانه اعتبار سایت می باشد ، به این معنی که در این چندین سال فعالیت هیچ مشکلی بین کاربران و مدیران سایت نبوده است.