اوماها 5 کارت هم اکنون در سایت امپرور پوکر درحال انجام است.

این تورنمنت ها روزانه در سایت بگذار می شود که می توانید در آن شرکت نمایید.

جایزه این تورنمنت 250 هزار تومن است که به زودی برنده آن مشخص می شود.

برای شرکت در تورنمنت های دیگر سایت باید احراز هویت انجام دهید و حساب خود را شارژ نمایید.