سایت امپرور پوکر این تضمین را می دهد که در بین سایت های پوکر بالاترین سطح ریک بک را به کاربران می دهد.

اگر می خواهید ریک بک هم بیشترین سهم را داشته باشید بهتر است در سایت امپرور پوکر بازی خود را انجام دهید.

ریک بک سایت امپرور برابر 40 درصد است که از بالاترین ریک بک سایت های معروف 10 درصد بیشتر می باشد.

از این رو نگران باخت نباشید ، زیرا در صورت باخت 40 درصد از پول شما برگشت داده می شود.