تورنمنت رایگان پوکر هولدم با 500  تومان گارانتی هر روز ساعت 3 ظهر برگزار میشود .

نام مسابقات : هولدم با 500 هزار تومان جایزه

نوع: خرید مجدد

بازی: تگزاس هولدم

ابی برای بازیکنهایی که علاقه به شرکت در تورنومنت ها دارند.

برای بالا بردن کیفیت برگزاری تورنومنت ها در این سرور به صورت اختصاصی تنها تورنومنت های سایت برگزار میشود.

تورمومنت های سایت با استفاده از لینک روبه رو برگزار می شود. این سرور همان سرور High قبلی می باشد.

تورنمنت پوکر هولدم
 • مدت زمان ثبت نام: 60 دقیقه

 • ثبت نام دیرهنگام: 5 دقیقه

 • تراشه های شروع: 1000

 • شروع در زمان: بله

 • حداقل بازیکنان: 50

 • با پر شدن شروع کنید: خیر

 • اکنون رأی دهید: خیر

 • با کد شروع کنید: نه

 • دقیقه بدون نمایش: 2

 • جایزه جایزه: 500000 (حداقل تضمین شده)

 • چرخش ساعت: 25 ثانیه

 • بانک زمان: 25 ثانیه (تنظیم مجدد 25 دست)

 • قطع اتصال: بله

 • مدت زمان سطح: 5 دقیقه

 • شکستن: نه

 • ثبت نام هنگام ورود به سیستم: بله

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

قوانین :

 • ثبت نام کنید: بله

 • لغو ثبت نام: بله

 • مشاهده کنید: بله

 • چت پلیر: بله

 • چت ناظر: بله

 • جداول: 35

 • صندلی در هر میز: 6

 • خرید در: 0 + 100 + R

 • فضل: 0

 • هزینه خرید مجدد: 5000 + 0

 • حداکثر خریدها: 6

 • خرید مجدد سطح: 6

 • آستانه خرید مجدد: 5000

 • تراشه های الحاقی: 10000