جایزه 7 میلیاردی سایت معتبر امپرور پوکر در هر ماه به بازیکنان برتر هر حوضه اهدا می شود.

چه تاپ هند په تاپ ریک برتر باشید یا بین 20 نفر برتر قرار داشته باشید از این جوایز بهره مند خواهید شد.

بیش از 7 میلیارد تومان
جوایز ماهیانه به امپروری ها
بدون تورنمنت ، بدون قرعه کشی