سایت امپرور پوکر برای تمامی بازیکنان خود بدون تورنمنت و قرعه کشی جایزه فوق العاده در هفته میدهد که ارزش آن به مبلغ شگفت انگیز 1,352,750,000 که باعث شده بازیکنان زیادی را به خود جذب کند.

جوایزی نظیر تاپ هند روزانه یا هفتگی و یا جایزه های تاپ ریک روزانه و هفتگی نیز از این دسته از جوایز منحصر به فرد را برای بازیکنان Emperor Poker در نظر گرفته است