لابی فعال در روز 19 آذر در سایت امپرور پوکر

برای مشاهده لابی ها باید عضو سایت امپرور پوکر شوید و احراز هویت نمایید.

اگر چه ما روزانه این لابی ها را در ساعات شلوغ در کاال تلگرام قرار می دهیم.