میز های فعال امپرور پوکر در روز اول میلادی سال 2021

هم اکنون سنگین ترین میزهای فعال در لابی

56 میز فعال 306 بازیکن در سرور Cash Game بزرگ ترین و معتبر ترین سایت پوکر ایران

1-لابی Cash Game میزهای بازی با ورودی 40k به بالا

2-لابی Tournament میزهای بازی با ورودی کمتر از 40k