میز های فعال سایت امپرور پوکر در 24 ساعت شبانه روز وجود داشته و در پایان شب به بیشترین مقدار خود می رسد که می توانید در تصویر مقدار آن را مشاهده نمایید.

هم اکنون سنگین ترین میزهای فعال در لابی
Cash Server

65 میز فعال و356 بازیکن در سرور Cash Game بزرگ ترین و معتبر ترین سایت پوکر ایران

1-لابی Cash Game میزهای بازی با ورودی 40k به بالا

2-لابی Tournament میزهای بازی با ورودی کمتر از 40k