بیشترین جوایز تاپ هند یعنی 1٬932٬500٬000 جوایز تاپ هند روزانه در امپرور پوکر

برای اینکه از جوایز بینظری سایت امپرور پوکر با خبر شوید می توانید سایت ما را دنبال نمایید .

همچنین سایت ما را به دوستانتان نیز معرفی کنید تا آن ها نیز از این جوایز بی نصیب نمانند.