70 میز فعال 375 بازیکن آنلاین روی میز های امپرور پوکر 22 آذرماه

این میز ها هر روزه به صورت سبک و سنگین در سایت ما وجود داشته است.

با توجه به بودجه خود می توانید در یکی از این میز ها حضور داشته باشید و کسب درآمد نماید.